3D Cutting Sheet - Yvon's Art - The Fifties
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
3D Cutting Sheet - Yvon's Art - Back in time
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
3D cutting sheet - Yvon's Art - Perfume Byoux
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
3D cutting sheet - Yvon's Art - Handbag Perfume
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
3D Cutting Sheet - Yvon's Art - Mothers Day
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
3D Cutting Sheet - Yvon's Art - Graduated
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
3D Cutting Sheet - Yvonne Creations - Mothers Day Flowers
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
3D Cutting Sheet - Yvonne Creations - Formula 1
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
3D Cutting Sheet - Amy Design - Mills
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
3D Cutting Sheet - Yvon's Art - Sporting
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
3D Cutting Sheet - Yvon's Art - Casino
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
3D Cutting Sheet - Bubbly Girls - Kings day
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
3D cutting sheet - Jeanine's Art - Gifts for Men
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
3D cutting sheet - Yvon's Art - Quilting
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
3D cutting sheet - Yvon's Art - Stitching
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
3D cutting sheet - Precious Marieke - All kinds of roses
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
3D cutting sheet - Yvonne Creations - Funky Butterfly
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
3D Cutting Sheet - Yvonne Creations - Flowers in pastel
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
3D Knipvel - Yvonne Creations - Best Friends
10 vellen met drie 3D afbeeldingen
3D cutting sheet - Yvonne Creations - Kitschy Lala - Kitschy Flower Pots
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
3D cutting sheet - Yvonne Creations - Kitschy Lala - Kitschy Birds
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
3D cutting sheet - Yvonne Creations - Kitschy Lala - Kitschy Garden
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
3D cutting sheet - Yvonne Creations - Kitschy Lala - Kitschy Baby Animals
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
3D Knipvel - Yvon's Art  - Make-Up
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
3D Knipvel - Yvon's Art - Corset
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
3D Knipvel - Yvon's Art - Old Dutch
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
3D cutting sheet - Jeanine's Art - Wonderful nature
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
Yvon's Art - Dots and Stripes
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
Yvon's Art - Green and Yellow Swirls
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
Yvon's Art - Blue and Pink Swirls
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
3D Knipvel - Yvonne Creations - Working
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
3D Knipvel - Yvonne Creations - Frog Greetings 
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
Yvonne Creations - Turtle Mommy
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
Yvonne Creations - Sweet Bunnies
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
3D knipvel - Yvonne Creations - Lilly Luna Christmas Fun
10 vellen met twee 3D afbeeldingen.
3D Cutting Sheet - Precious Marieke - Blueberry Christmas
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
3D cutting sheet - Jeanine's Art - Wonderful Nature
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
3D Cutting Sheet - Jeanine's Art - Oldtimers
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
3D cutting sheet - Precious Marieke - Elves
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80
3D cutting sheet - Ann's Paper Art - Art and Love and Romance
10 vellen met drie 3D afbeeldingen.
Adviesprijs € 0,80